Түрк кеңешинин «Орхун» программасынын негизинде 2022-2023-окуу жылынын күзгү семестрине эл аралык академиялык мобилдүүлүк уюштурулду.
Учурда Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин 2 студенти Туркиянын Измир шаарындагы Еге университетинде, бир студент Бишкек шаарындагы
Кыргыз-Түрк Манас университетинде окуп жатат.
Студенттердин окууларына ийгилик каалайбыз!