Казакстандын Атырау шаарында жайгашкан Х.Досмухамедов атындагы Атырау университетинде «Орхун» программасынын негизинде эл аралык академиялык мобилдуулук боюнча окуп жаткан студенттерибизден коз ирмемдер