Ташкент мамлекеттик юридикалык университети менен түзүлгөн эки тараптуу келишимдин негизинде КӨЭАУнун юридика-бажы факультетинин 7 студенти эл аралык академиялык мобилдүүлүк боюнча бир айга окууга жөнөтүлдү.