2023-2024-окуу жылынын кузгу семестрине Ташкент текстиль жана женил онор жай институтуна тышкы академиялык мобилдуулук уюштурулуп, учурда Инженердик-технологиялык факультетинин 3 студенти аталган ЖОЖдо окуп жатышат.