Академиялык мобилдүүлүк
2023-2024-окуу жылынын жазгы семестринде КӨЭАУнун 2 студенти эки тараптуу түзүлгөн келишимдин негизинде Омск мамлекеттик педагогикалык университетинде жана 1 студенти Кыргыз-Түрк “Манас” университетинде академиялык мобилдүүлүк боюнча окуп жатышат.