2023-2024-окуу жылдын жазгы семестринде Низами атындагы Ташкент мамлекеттик педагогикалык университетине тышкы академиялык мобилдүүлүк боюнча окууга жөнөтүлгөн КӨЭАУнун 10 студенти 1 айлык окууларын ийгиликтүү аяктап келишти.